Logo
Mb logo
Mb menu on Mb menu off
Mb lang en
Gs01 Gs02
Gs01
  • Gs01
  • Gs02
汽车用气弹簧
作为座椅布置、扶手运动辅助用目的,有很多实绩。

世界顶级的品质管理的同时,实现成本控制,丰富的安装附件满足客户的各种需求。

采用车型包含SUV、MPV、旅行车、轿车等多种车型。

产品为韩国生产的高品质产品。
Contactus Download
Close
Specifications
Application Examples

Other Products

Copyright 2016 TAKACHIHO KOHEKI CO., LTD. all rights reserved.